Namaz.SanalAlemci.Com

Kunut Duâları Oku Sesli Dinle ve İndir

Kunut Duâları Oku Sesli Dinle ve İndir
Kunut Duâları Oku Sesli Dinle ve İndir 4.2/5 (85%) 1190 Oy

Kunut Duâları Arabça ve Türkçe,Allahumme İyyake ne’budu Allâhumme İnnâ Nesteînuke duası oku sesli dinle manasını öğren,Kunut duaları Dinle İndir,Kunut duaları yazılı ve sesli okunuşları anlamları,Kunut dualarını sesli olarak dinle,Kunut duları indir,
Allâhumme İnnâ Nesteînuke:

Allâhumme İnnâ Nesteînuke Duâsı Türkçe Yazılışı Okunuşu:

“Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu’minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla’u ve netruku men-yefcuruk”
Allâhumme İnnâ Nesteînuke arapça ve türkçe okunuşu manası

http://www.sanalalemci.com/ses/inna_nesteinuke_kunut_dualari_sesli_dinle_indir.mp3

Allâhumme İnnâ Nesteînuke Duâsını Mp3 Formatında Bilgisayarınıza İndirmek İçin: Sağ Tıkla ‘Farklı Kaydet’ [Download]

Allâhumme İnnâ Nesteînuke Duâsı’nın Anlamı:

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allâhumme İyyake ne’budu:

Allâhumme İyyake ne’budu Duâsı Türkçe Yazılışı Okunuşu:

“Allâhumme iyyake ne”budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-kuffâri mülhık”
Allahümme iyya kenağbudu arapça ve türkçe okunuşu manası

http://www.sanalalemci.com/ses/iyya_kenabudu_kunut_dualari_sesli_dinle_indir.mp3

Allâhumme iyyake ne”budu Duâsını Mp3 Formatında Bilgisayarınıza İndirmek İçin: Sağ Tıkla ‘Farklı Kaydet’ [Download]

Allâhumme İyyake ne’budu Duâsı’nın Anlamı:

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalıiırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Okundukları Yerler:
1- Vitir namazının üçüncü rek’atınde fatiha ve zammı sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.

17 Şubat 2012 Saat : 12:53
436.116 Okunma
SanalAlemci
devamını oku

Ayetel Kursi Duâsı Oku Sesli Dinle ve İndir آية الكرسي

Ayetel Kursi Duâsı Oku Sesli Dinle ve İndir آية الكرسي
Ayetel Kursi Duâsı Oku Sesli Dinle ve İndir آية الكرسي 4.1/5 (83%) 1695 Oy

Ayetel Kursi Duâsı Arabça ve Türkçe Yazılışı Okunuşu Anlamı,Ayetel Kursi Duâsı’nı Arabça ve Türkçe Oku Dinle Mp3 Formatında İndir آية الكرسي

Ayetel Kursi Duâsı
Ayetel Kursi Duâsı-Türkçe Arabça Yazılışı ve Okunuşu:

“Allâhü lē ilēhe illē hüvel hayyul kayyûm. Lē te’huzühû sinetüv-ve lē nevm. Lehû mē fis-semēvēti vemē fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illē biiznih. yağlemü mē beyne eydîhim vemē [k]halfehüm velē yühîtûne bişey’im-min ilmihî illē bimē şē’. Vesia kürsiyyu hüssemēvēti vel ard. Velē yeûdühû hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm
Not: Okunurken â, ē, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k]h, hırıltı he demektir.
Ayetel Kursi Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

http://www.sanalalemci.com/ses/ayetel_kursi_duasi_oku_sesli_dinle_indir.mp3

Âyet-el Kursî Duâsını Mp3 Formatında Bilgisayarınıza İndirmek İçin: Sağ Tıkla ‘Farklı Kaydet’ [Download]

Ayetel Kursi Kursi Duâsı’nın Anlamı:

Allah, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. (O), Hayy ve Kayyûmdur. Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadan, nezdinde kim şefaat edebilir? O (yarattıklarının) önlerindeki ve arkalarındaki gizli ve âşikâr her şeyi bilir. Onun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. (Mahlûkatı). Onun kürsüsü gökler ve yeri kaplamıştır. Bunların (yerin ve göğün) koruyuculuğu Ona ağır da gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.

17 Şubat 2012 Saat : 12:49
677.835 Okunma
SanalAlemci
devamını oku

Fatiha Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir

Fatiha Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir
Fatiha Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir 4.1/5 (82%) 917 Oy

Fatiha Sûresi Arabça Türkçe Yazılışı Sesli Okunuşu Anlamı,Namaz Suresi Fatiha’nın Okunuşu ve Manası,Fatiha Suresi’nin Anlamı,Fatiha Suresinin Türkçe Meali,Arapça Fatiha Suresi’ni Mp3 Formatında İndir,Fatiha Suresi’nin Arapça Yazılışı ve Sesli Okunuşu,

Müddesir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına “Ümmü’l-Kitâp” dinin asıllarını ihtiva eden manasına “el-Esâs”, ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için “el-Vâfiye” ve “el-Seb’u'l-Mesânî”, birçok esrarı taşıdığı için “el-Kenz”. Peygamberimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha’da vardır. Zira Fâtiha’da, övgüye, ta’zime ve ibadete lâyık bir tek Allah’ın varlığı, O’nun hakimiyeti, O’ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur. Hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir.

Fatiha Sûresi Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm

Elhamdü lillâhi Rabbil´alemin. Er-Rahmâni´r-Rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na´büdü ve iyyâke nesta´în, İhdinas-sırâtal müstakîm. Sırâtallezine en´amte aleyhim, ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.(Amin)

arapça fatiha suresi oku sesli dinle indir

http://server8.mp3quran.net/mtrod/001.mp3

Fatiha Suresini Mp3 Formatında Bilgisayarınıza İndirmek İçin: Sağ Tıkla ‘Farklı Kaydet’ [Download]

Fatiha Sûresi Anlamı:

Hamd, âlemlerin Rabbi, esirgeyen bağışlayan ve Din(kıyamet) Günü´nün sahibi olan Allah´a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna ulaştır. (Amin)

17 Şubat 2012 Saat : 11:58
394.009 Okunma
SanalAlemci
devamını oku

Nâs Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir

Nâs Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir
Nâs Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir 4.1/5 (83%) 598 Oy

Nâs Sûresi Arabça ve Türkçe Olarak Yazılışı Okunuşu Manası,Nâs Namaz Sûresini Sesli Olarak Dinle ve İndir,Nâs Sûresi’nin Yazılışı Sesli Olarak Okunuşu ve Anlamı,Nâs Namaz Suresi Meali,Nas Suresi Sesli Dinle Mp3 Olarak İndir

Nâs, insanlar demektir. Medine’de inmiştir, 6 (altı) âyettir.

Nâs Sûresi Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm

Kul e´ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Nas suresi arapça ve türkçe okunuşu anlamı

http://server8.mp3quran.net/sami_dosr/114.mp3

Nâs Suresini Mp3 Formatında Bilgisayarınıza İndirmek İçin: Sağ Tıkla ‘Farklı Kaydet’ [Download]

Nâs Sûresi Anlamı:

(Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah´a sığınırım

17 Şubat 2012 Saat : 11:53
226.971 Okunma
SanalAlemci
devamını oku

Felak Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir

Felak Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir
Felak Sûresi Oku Sesli Dinle ve İndir 4/5 (81%) 503 Oy

Sesli Felak Sûresi Dinle İndir,Felak Sûresi Yazılı ve Sesli Okunuşu ve Anlamı,Felak Sûresi’nin yazılışı okunuşu ve manası,Felak Sûresi sesli dinle mp3 formatında bilgisayara indir,Felak Namaz Suresi ve Meali

Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine “iki koruyucu” anlamında “muavvizeteyn” denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine’de inmiştir. 5 (beş) âyettir.

Felak Sûresi Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm

Kul e´ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil´ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. .
Felak suresi arapça ve türkçe okunuşu

http://server8.mp3quran.net/sami_dosr/113.mp3

Felak Suresini Mp3 Formatında Bilgisayarınıza İndirmek İçin: Sağ Tıkla ‘Farklı Kaydet’ [Download]

Felak Sûresi Anlamı :

(Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.

17 Şubat 2012 Saat : 11:51
207.851 Okunma
SanalAlemci
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Mekke ve Medine Canlı Yayın

Sesli Açıklamalı Kur’anı Kerim

Günlük Ezan (Namaz) Vakitleri