Namaz.SanalAlemci.Com » Namazdan sonra okunan dualar hangileri öğren

Namazda Selam Verdikten Sonra Okunabilecek Duâlar ve Anlamları

Namazda Selam Verdikten Sonra Okunabilecek Duâlar ve Anlamları
Namazda Selam Verdikten Sonra Okunabilecek Duâlar ve Anlamları 4.2/5 (84%) 103 Oy

Namazdan Sonra (Selam Verdikten Sonra) Okunan Duâlar ve Türkçe Mealleri

Türkçe Okunuşu:Allahümme entesselâmü ve minkesselâm tebârekte ya zelcelâli vel ikrâm

Türkçe Meali:Ey Allah’ım! Gerçek barış ve selamet Sensin. Gerçek barış ve emniyet de ancak Senden elde edilebilir. Ey yücelik ve gerçek şan ve kerem sahibi Allah’ım! Sen gerçekten bütün bereketlerin sahibisin.”[1]

Türkçe okunuşu:Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehü; lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

Türkçe Meali: Allah’tan başka ibadet edilmeye lâyık olan yoktur. O, tekdir. Onun ortağı yoktur. Mülk (yani gerçek hükümranlık) O’nun elindedir. Hamd bile ancak O’na mahsustur. O’nun herşeye gereğince gücü yeter.

Türkçe Okunuşu:Allahümme lâ mania lima a’teyte ve lâ muğtiye bina manağte ve la yenfeu zelceddi minkelceddü

Türkçe Meali:Ey Allah’ım! Senin verdiğini hiçbir kimse durduramaz ve Senin engellediğini hiçbir kimse veremez. Senin yüceliğine karşı hiçbir yücenin yüceliği kendisine bir fayda kazandırmaz.

Türkçe Okunuşu:Allahümme e’inni alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike.

Türkçe Meali:Ey Allah’ım! Bana yardım eyle ki Senin zikrini tam olarak yapabileyim ve Sana tam olarak şükranlarımı beyan edebileyim ve ibadetini de en güzel bir şekilde yerine getirebileyim.

Türkçe Okunuşu:Sübhane Rabbike Rabbil izzeti ‘amma yesıfün ve selamün alel mürselin velhamdü lillahi Rabbil âlemin.

Türkçe Meali: Yüceliğe sahip olan Rabbin, Kendisi aleyhinde ileri sürdükleri suçlamalardan uzak ve yücedir. Bütün resullere selam olsun. Gerçek hamd, bütün cihanların Rabbi olan Allah’a mahsustur.

[1] Sahih-i Muslim; Kitab-ül Mesacid; Babü İstihbabizzikri bâdesselati

20 Şubat 2012
94.722 Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Mekke ve Medine Canlı Yayın

Sesli Açıklamalı Kur’anı Kerim

Günlük Ezan (Namaz) Vakitleri